Behandlinger

Botox

Behandling med Botox varer mellem et kvarter og en time alt afhængig af, hvor mange injektioner, der skal gives.

Behandlingen er ikke forbundet med decideret smerte, men det kan føles ubehageligt at få sprøjtet Botoxen ind. Heldigvis er indsprøjtningen hurtigt overstået.

Der kan komme mindre blå mærker der, hvor Botoxen sprøjtes ind, men disse forsvinder hurtigt efter.

Behandlinger

Information om rynkebehandling med Botulinum toxin A

De fleste mennesker får med tiden linier og rynker i ansigtet. For nogle opleves disse som charmerende og karaktergivende, mens de for andre kan være en belastning. For at udglatte og minimere disse linier og rynker, kan man behandle med injektioner med fortyndede opløsninger af Botulinum toxin A.

I store mængder kan dette toxin, forårsage pølse- eller såkaldt madforgiftning. I små doser er stoffet fundet anvendeligt til behandling af en række sygdomme, f.eks. skeløjethed og abnorm svedtendens. Denne lammende effekt har man gennem mange år ligeledes anvendt i den kosmetiske industri, da indsprøjtning af fortyndede opløsninger, direkte ind i specifikke muskler, forårsager kontrolleret svækkelse af musklerne og dermed udglatning af den overliggende hud.

Botulinum toxin A anvendes specielt til behandling af moderate til svære rynker omkring øjnene, mellem øjenbrynene og i panden. Rynker forårsaget af solskader og ‘tyngdekraften’, vil dog ikke respondere på denne behandling.

Inden man kan behandles med Botulinum toxin A, skal man til en obligatorisk forundersøgelse hos lægen. Du er velkommen til at have en bekendt/bisidder med til denne forundersøgelse. Lægen vil undersøge dig og vurdere det eller de områder, som ønskes behandlet. Du vil få en genemgang af selve behandlingsproceduren, information om risici og mulige komplikationer. Du vil blive spurgt til din helbredstilstand, kendte allergier, brug af medicin m.m. og der vil blive taget foto af de områder, som ønskes behandlet. Du har ligeledes mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål.

Efter forundersøgelsen tager du hjemme stilling til, om du ønsker behandlingen med Botulinum toxin A udført. Efter 3 dages betænkningstid kan behandlingen udføres.

Forud for behandlingen skal man i 3 uger inden undgå: fiskeolie, levertran, E-vitamin, Q10, samt gigtmedicin/smertestillende medicin (f.eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Celebra), som indeholder acetylsalicylsyre, pga. den øgede risiko for blødning.

Når du møder til den aftalte behandling vil du tale med lægen inden behandlingen udføres. Denne foregår uden anæstesi (lokalbedøvelse) og varer kun få minutter. Du bedes møde uden make-up. Huden renses/sprittes af, hvorefter Botulinum toxin A injiceres med en fin nål i de specifikke muskler – dette er forbundet med et mindre ubehag. Herefter lægges en ismaske over det behandlede område, og du er nu klar til at forlade klinikken. Du møder herefter til kontrol efter ca. 14 dage.

De injicerede muskler må ikke masseres i de første 12 dage efter behandlingen, da området skal have helt ro til at injektionerne kan virke. Effekten kommer gradvist, og det er helt normalt, at der kan gå op til 10 dage før, man har opnået fuld effekt. Herefter kan man forvente, at linier og rynker bliver mindre synlige – eller forsvinder helt, samt at huden udglattes.

Virkningen fra Botulinum toxin A vil aftage gradvist efter 4-6 måneder. I forbindelse med at muskelfunktionen gradvist vender tilbage, skal de linier og rynker, der begynder at vise sig igen, behandles på ny.

I forbindelse med kosmetiske indgreb og behandlinger, vil der altid være stor risiko for komplikationer og bivirkninger.
Ved behandling med Botulinum toxin A er blå mærker, efter selve injektionen, den mest almindelige bivirkning. Disse forsvinder af sig selv i løbet af nogle dage. Få vil opleve hovedpine i dagene efter behandlingen. Dette ses dog sjældent og hovedpinen forsvinder ligeledes af sig selv. I sjældne tilfælde vil man kunne få infektion i forbindelse med selve injektionen, hvilket i ekstremt sjældne tilfælde vil kræve behandling med antibiotika. Udvikling af hængende øjenlåg, er ligeledes en meget sjælden komplikation til behandling med Botulinum toxin A. Denne tilstand vil fortage sig i løbet af 3-4 uger og kræver ikke nogen form for behandling.

Der er til dato ikke beskrevet allergiske reaktioner i forbindelse med behandling med Botulinum toxin A. Kvinder der er gravide eller ammer, eller personer som har en neurologisk sygdom (nervesygdom), bør ikke behandles med Botulinum toxin A.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på klinikken.

På klinikken anvender vi primært præparatet Azzalure, som indeholder Botulinum toxin A, som aktivt stof. Vær opmærksom på, at behandlingsprisen kan variere, da de fleste Botulinum toxin A præparater har varierende dagspris.

 

Priser

Priser

Pande, øjne, under øjnene, omkring munden

Pr. område

1300,-

3 områder

3000,-

Decolte, hals og under øjnene, samt under arme mod sved.

Pr. område

1800,-

3 områder

4000,-

Ring og book en tid +45 6071 6107

Strøget