Skip to content

 

 

Botox

Botox behandling

De fleste mennesker får med tiden linier og rynker i ansigtet, såkaldte mimiske rynker. For nogle opleves disse som charmerende og karaktergivende, mens de for andre kan være en belastning. For at udglatte og minimere disse linier og rynker, kan man behandle med injektioner med Botox.

Behandlingen er især egnet til udglatning af smilerynker ved øjnene, bekymringsrynken mellem øjenbrynene og panderynker. Det vil sige alle typer rynker, som med tiden opstår pga. ansigtets naturlige mimik.

Der er dog mange flere anvendelsesmuligheder, herunder behandling mod sved, reducering af tandkødssmil, V-shape og løft af nedadvendte mundvige.

En behandling med Botox kan ikke erstatte et ansigtsløft, men det er et ikke-invasivt alternativ til ansigtskirurgi og kan give et friskere udtryk. Vi behandler ofte i kombination med andre æstetiske behandlinger som fillers og mesoterapi.

Rynker forårsaget af solskader og tyngdekraften, er ikke egnede til behandling med Botox.

Hvad er Botox?

Botox er et navn for en fortyndet opløsning af Botulinum toxin A.

I store mængder kan dette toxin, forårsage pølse- eller såkaldt madforgiftning. I små doser er stoffet fundet anvendeligt til behandling af en række sygdomme, f.eks. skeløjethed og abnorm svedtendens. Denne lammende effekt har man gennem mange år ligeledes anvendt i den kosmetiske industri, da indsprøjtning af fortyndede opløsninger, direkte ind i specifikke muskler, forårsager kontrolleret svækkelse af musklerne og dermed udglatning af den overliggende hud.

Her på klinikken anvender vi primært præparatet Azzalure, som indeholder Botulinum toxin A, som aktivt stof.

Sådan foregår en botox-behandling

Behandling med Botox varer mellem et kvarter og en time alt afhængig af, hvor mange injektioner, der skal gives.

Behandlingen er ikke forbundet med decideret smerte, men det kan føles ubehageligt at få sprøjtet Botoxen ind. Heldigvis er indsprøjtningen hurtigt overstået.

Der kan komme mindre blå mærker der, hvor Botoxen sprøjtes ind, men disse forsvinder hurtigt efter.

Botox

 

Inden behandling

Inden du kan behandles med Botox, skal du til en obligatorisk forundersøgelse hos lægen.

Du er velkommen til at have en bekendt/bisidder med til denne forundersøgelse.

Lægen vil undersøge dig og vurdere det eller de områder, som ønskes behandlet. Du vil få en gennemgang af selve behandlingsproceduren, information om risici og mulige komplikationer. Du vil blive spurgt til din helbredstilstand, kendte allergier, brug af medicin m.m. og der vil blive taget foto af de områder, som ønskes behandlet. Du har ligeledes mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål.

Efter forundersøgelsen tager du hjemme stilling til, om du ønsker behandlingen med Botox udført.

Efter 2 dages betænkningstid kan behandlingen udføres.

Forud for behandlingen skal du i 3 uger inden undgå: fiskeolie, levertran, E-vitamin, Q10, samt gigtmedicin/smertestillende medicin (f.eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Celebra), som indeholder acetylsalicylsyre, pga. den øgede risiko for blødning.

Sådan foregår det

Når du møder til den aftalte behandling vil du tale med lægen inden behandlingen udføres. Behandlingen foregår uden lokalbedøvelse og varer kun få minutter. Du bedes møde uden make-up. Huden renses/sprittes af, hvorefter Botox injiceres med en fin nål i de specifikke muskler – dette er forbundet med et mindre ubehag. Herefter lægges en ismaske over det behandlede område, og du er nu klar til at forlade klinikken. Du møder herefter til kontrol efter ca. 14 dage.

Efter behandlingen

De injicerede muskler må ikke masseres i de første 12 dage efter behandlingen, da området skal have helt ro til at injektionerne kan virke. Effekten kommer gradvist, og det er helt normalt, at der kan gå op til 10 dage før, man har opnået fuld effekt. Herefter kan man forvente, at linier og rynker bliver mindre synlige – eller forsvinder helt, samt at huden udglattes.

Virkningen fra Botox vil aftage gradvist efter 4-6 måneder. I forbindelse med at muskelfunktionen gradvist vender tilbage, skal de linier og rynker, der begynder at vise sig igen, behandles på ny.

Mulige bivirkninger

I forbindelse med kosmetiske indgreb og behandlinger, vil der altid være risiko for komplikationer og bivirkninger.

Ved behandling med Botox er blå mærker, efter selve injektionen, den mest almindelige bivirkning. Disse forsvinder af sig selv i løbet af nogle dage.

Få vil opleve hovedpine i dagene efter behandlingen. Dette ses dog sjældent og hovedpinen forsvinder ligeledes af sig selv.

I sjældne tilfælde vil man kunne få infektion i forbindelse med selve injektionen, hvilket i ekstremt sjældne tilfælde vil kræve behandling med antibiotika. Udvikling af hængende øjenlåg, er ligeledes en meget sjælden komplikation til behandling med Botox. Denne tilstand vil fortage sig i løbet af 3-4 uger og kræver ikke nogen form for behandling.

Der er til dato ikke beskrevet allergiske reaktioner i forbindelse med behandling med Botox.

Kvinder der er gravide eller ammer, eller personer som har en neurologisk sygdom (nervesygdom), bør ikke behandles med Botox.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på klinikken.

På klinikken anvender vi primært præparatet Azzalure, som indeholder Botulinum toxin A, som aktivt stof. Vær opmærksom på, at behandlingsprisen kan variere, da de fleste Botulinum toxin A præparater har varierende dagspris.

 

Priser på Botox

Priser på Botox

Ansigt

1 område
1.300 kr.
2 områder
2.400 kr.
3 områder
3.500 kr.

Hals

2.500 kr.

Armhuler (mod sved)

4.500 kr.

V Shape med botox

3.500 kr.

Ring og book en tid +45 6071 6107